Garantia produselor

Produsele cumparate prin intermediul acestui site, altele decat cele vegetale, au o garantie de la minim 12 luni si pana la maxim 60 luni din momentul achizitiei, in functie de furnizorul fiecarei marci in parte. Fiecare produs este insotit de Certificatul de garantie al producatorului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

In orice situatie, Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Covera Distribution SRL respecta drepturile conferite prin lege consumatorului, acestea nefiind afectate prin garantia oferita. In sensul legii, este Consumator orice persoana fizica sau juridica, care utilizeaza un produs in afara activittii sale comerciale, industriale sau de productie artizanale ori liberale. Orice Consumator beneficiaza de aceleasi drepturi si garantii asociate produselor vandute.

In cazul lipsei conformitatii, Consumatorul are dreptul, iar Vanzatorul se obliga sa ii aduca acestuia produsele la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, in functie de optiunea sa, ori sa beneficieze de reducerea corespunztoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse. Termenul fara plata, se refer la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare.

In cazul lipsei conformitatii, Consumatorul are dreptul de a solicita Vanzatorului in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata.

O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata, daca ea impune Vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masur reparatorie, luindu-se in considerare:

 1. valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;
 2. importanta lipsei de conformitate;
 3. daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizat fara un inconvenient semnificativ pentru consumator. 

O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu poate asigura produse identice pentru inlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator si va fi facuta in cadrul unei perioade de maxim 15 zile calendaristice, fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luindu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului. In cazul repararii produsului, in acesta vor fi montate numai piese noi.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunztoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre urmtoarele cazuri:

 1. daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;
 2. daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp de maxim 15 zile calendaristice;
 3. daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, fara inconveniente semnificative pentru consumator.

Consumatorul nu este indrepttit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora.

Garantia este exclusa in cazurile in care lipsa de conformitate rezulta din:

 • modificari sau interventii neautorizate asupra Produselor facute de catre Cumparator sau de catre terti;
 • utilizarea in regim profesional, in alt scop, in alt mod sau in alt mediu decat cel recomandat de producator;
 • defectiuni survenite ca urmare a supratensiunilor din retea, a descarcarilor electrice din atmosfera sau a contaminrii cu lichide sau materii strine;
 • instalare neconforma cu Instructiunile productorului, scrise in limba roman, aflate in ambalajul produsului in momentul vanzarii;
 • arderea lampilor, a becurilor, a surselor de lumina in general - care sunt accesorii consumabile si pot fi montate ori demontate fara a folosi vreo unealta;
 • expunerea produselor, ulterior datei vanzarii, la: incendii, lovituri, inundatii, cutremure, si/sau alte incidente tinand de cazurile de forta majora, asa cum sunt ele definite de legea romana;
 • transport si manipulari defectuoase, suprapunerea peste produse a unor greutati pe durata transportului, deteriorari si loviri accidentale ori survenite ca urmare a unor accidente.

 La solicitarea unei aduceri a produselor la conformitate, se vor prezenta:

 • certificatul de garantie, completat cu data vanzarii si stampila Vanzatorului;
 • copie dupa factura, copie dupa chitanta ori bonul fiscal.

Lista unitatilor specializate de service este mentionata in Certficatul de garantie emis de Producatorii marcilor. Acest certificat a fost intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 449 din 12/11/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora si din O.G. nr. 21 din 21/08/ 1992 modificata, adaugita si completata privind protectia consumatorilor.Vanzatorul este raspunzator fata de Consumator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul vanzarii produselor. Pana la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la data vanzarii se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibil cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Vanzatorul acorda pentru Produse o garantie impotriva lipsei conformitatii pe durata mentionata in dreptul fiecarui produs, calculata in luni sau in ani de la data vanzarii produsului. Dupa expirarea termenului de garantie, pana la expirarea duratei medii de utilizare, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare, consumatorii pot pretinde repararea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.

Produsele defecte, in garantie sau post-garantie, se inlocuiesc sau se repara, dupa caz, in conformitate cu politica de service a Producatorilor si respectand legislatia in vigoare. Timpul de nefunctionare prelungeste in mod corespunzator termenul de garantie si curge din momentul sesizarii vanzatorului sau al unitatii service pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre consumator.

Momentan, nu puteti plasa comenzi pe site. Pentru orice intrebari, va rugam sa ne scrieti la comenzi@covera.ro Va multumim.